لبخند که می زنی..

ابراهیم که باشی

"هاجر" می شوم

همین است که وقتی لبخند می زنی

آتش دلم،

گلستان می شود.

/ 1 نظر / 21 بازدید

[لبخند] شعرهایی که می گید در حد "فوق رغبتنا" است .یعنی خارج از باور ما