راز

محرم شدن صیغه نمی خواهد

همین که "راز" به هم می گوییم ، "محرمیم"

/ 1 نظر / 23 بازدید
ا

هر وقت ، نیت عشق می کنم وضو می گیرم ، رو به تو و دو رکعت نامه می نویسم بعد حالم خوب می شود. بهانه ی خوبی هستی ، برای خوب بهانه گرفتن از خدا...