آه

تو را نمی دانم

 اما

سهم من،  آخر از گ ن ا ه

آه بود..

/ 2 نظر / 19 بازدید
الف

خدا رو شکر ...[لبخند]

@

چه دنیای عجیبی است!!! یکی از تو وبرای تو می نویسد تو از او می نویسی! و او از دیگری! این چرخه تا بی نهایت ادامه می یابد... و این چیزی نیست جز تسلسل