قاصدک جان ! می سپارمت به باد خوشختی.

دستانم را می گشایم...

رهایت می کنم تا پر، واز کنی

.

.

.

من یک رهگذرم

/ 2 نظر / 24 بازدید

جادوگری می کنی ، یا شعر می نویسی؟

لولی وش مغموم

گهگاهی سفری کن به حوالی دلت شاید از جانب ما خاطره ای منتظر لمس نگاهت باشد