پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1391

آیه

پناه می برم به خدا از شر شیطان رانده شده آنچه نزد شماست فانی می شود،اما آنچه نزد خداست ،باقیست (نحل/96)
/ 3 نظر / 7 بازدید